2024-03-12

Diplomering av 2023 års Framtidsgrupp

Framtidsgruppen är till för medlemmar i Plåt & Ventföretagen som är företagsledare, delägare eller liknande befattning inom plåtslageri eller ventilation. Nu har 2023 års deltagare diplomerats.

Syftet med nätverket är att bidra till medlemmarnas kompetensutveckling, ge inspiration och motivation i deltagarnas ledarskap och ett bredare nätverk. För att maximera din resa ytligare ingår dessutom personlig coachning.

Tisdagen den 12 mars, var det äntligen dags för diplomering av 2023 års Framtidsgrupp!

Stort grattis till:

  • Filip Svensson, Hallands Vent & Plåtentreprenader AB
  • Nicolas Cadei, S.O Tak & Bygg AB
  • Gustaf Fäldt Isakssons rostfria AB
  • Paul Dahlgren S A BYGGNADSPLÅTSLAGERI
  • Jesper Axö Sundin Lidingö Plåtslageri & Entreprenad AB

I höst börjar en ny omgång av framtidsgruppen. Vill du veta mer eller rent av vara med? Kontakta Patrik Calén, företagsutvecklare på Plåt & Ventföretagen.

Läs mer - Här formas framtidens ledare
Läs mer - Så här tycker tidigare deltagare