2024-02-21

Svensk Byggplåt ska hitta branschens första Plåtinfluerare

Inom den svenska byggplåtbranschen finns det personer som driver viktiga frågor kring hållbarhet, innovation, arbetsmiljö, inkludering och rekrytering på ett föredömligt sätt, men som aldrig uppmärksammas. Nu instiftar Svensk Byggplåt, där Plåt & Ventföretagen är medlemmar, ett nytt pris, Årets Plåtinfluerare, för att lyfta fram den yngre generationen och visa på en modern och inkluderande bransch med framåtanda. Nominering till Årets Plåtinfluerare 2024 görs på svenskbyggplat.se.

Läs hela pressmeddelandet.