2023-07-06

Distansutbildning: Ventilation - Mätning/injustering

I höst startar Movant en distansutbildning på 20 veckor på halvfart, 50 %, inom Ventilation - mätning/injustering. Kursen är kompetensutvecklande för yrkesverksamma inom ventilation eller för de som tidigare arbetat eller praktiserat inom ventilation och vill öka sin anställningsbarhet. Utbildningen är gratis.

Ansökan öppnas 10 juli.

Sista ansökningsdag är 28 augusti. 

 

Målet YH-kursen

Denna YH-kurs ger dig spetskompetens inom Ventilation – Mätning/Injustering samt kunskap, färdighet och kompetens att arbeta med Ventilation – Mätning/Injustering.

Vår YH-kurs Ventilation Mätning/Injustering ger dig

  • Specialiserade kunskaper inom Ventilation – Mätning/Injustering
  • Fördjupad kompetens kring olika ventilationsanläggningars uppbyggnad och funktion.
  • Fördjupad kompetens att ställa in ventilationsanläggningar för rätt inomhusklimat.
  • Utvecklade färdigheter att hantera, installera, ställa in och justera ventilationsanläggningar.

Innehåll och upplägg

20 veckors utbildning på 50 % på distans med några närträffar för praktiska moment i Bromma, Göteborg eller Malmö. Flexibel studietakt som går utmärkt att kombinera med jobb.

Utbildningens har det innehåll som, tillsammans med specificerad arbetslivserfarenhet, krävs för certifiering nivå K (alla system för komfortventilation) och nivå N (avser företrädesvis mätning och injustering i enklare system i bostäder). OBS. I utbildningen ingår inte certifieringen men om du har erforderlig yrkeserfarenhet ges möjlighettill detta via certifieringsföretaget Kiwa.

Utbildningen är upplagd så att det går att kombinera med arbete. Du studerar via dator/surfplatta på distans och varje kurs inleds med lärarledd introduktion via Microsoft Teams. Du har möjlighet till veckovis kontakt med läraren via Teams. Kursmaterialet är webbaserat med mycket video. Detta kompletteras med praktiska moment i Movants verkstadslokaler (Stockholm, Göteborg eller Malmö).

Läs mer om utbildningen på Movants hemsida