2023-03-21

Du har väl inte glömt årets lönerevision för tjänstemän som är medlem i Ledarna?

Löneavtalet som Plåt & Ventföretagen har med Ledarna är ett så kallat processlöneavtal. Det bygger på att lönen revideras årligen efter samtal mellan tjänstemannen och dennes chef. Om man inte kommit överens om annat lokalt på företaget ska den nya lönen gälla från och med 1 april.

Ledarnas löneavtal gäller tillsvidare oavsett om det pågår avtalsförhandlingar på andra områden. Det är även sifferlöst, d.v.s. innefattar inga nivåer eller belopp. Lönen ska sättas individuellt i en löneprocess i dialog mellan arbetsgivaren och tjänstemannen. Varje företag är unikt. Därför är det viktigt att löneprocessen anpassas till de förutsättningar som gäller på varje företag.

Plåt & Ventföretagen och Ledarna har gemensamt tagit fram information till stöd för arbetsgivare i löneprocessen, läs mer här: Lönerevision 2023 i Arbetsgivarhandboken