2021-03-31

Enklare att få yrkesbevis för ventilationsmontörer

Ventilationsmontörer med lång erfarenhet kan nu få ett yrkesbevis utan att göra yrkesexamen, och utan att åka till Plåt & Ventbyråns Branschskola i Katrineholm.

Det som krävs är att man har varit verksam i branschen i minst fem år som ventilationsmontör. Man ansöker på yrkesnämndens webbplats. Villkoren är att man kan uppvisa ett intyg om sin yrkeskompetens, att man har varit på företag som är kollektivavtalsbundna, och att detta styrks genom att man skickar in en kopia på företagets registreringsbevis. Det krävs också en kopia på anställningsbevis och aktuell lönespecifikation (aktuell lön kan strykas över) för att bevisa att man är anställd, och i förekommande fall arbetsgivarintyg om man har bytt arbetsgivare.

Förfarandet förenklas för att många sedan länge verksamma kunniga ventilationsmontörer saknar yrkesbevis. Detta kommer att gälla fram till april 2023, sedan måste alla göra yrkesexamen för att få yrkesbevis. Då kommer regeln vara att examen får göras tidigast efter 8 000 timmar om man inte har varit lärling. Examen görs i Katrineholm, på samma sätt som för lärlingar.

Läs mer i Plåt & Vent Magasinet

Läs mer om yrkesbeviset hos Plåt & Ventbyrån