2022-09-13

Förändrade avgifter i och med att Huvudavtalet träder i kraft den 1 oktober 2022

Huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK (omställning för tjänstemän)
Den nuvarande avgiften till TRR är 0,30 procent på lönesumman. Denna avgift är för närvarande tillfälligt sänkt från 0,30 till 0,10 procent för företag inom Svenskt Näringsliv.

Från och med 1 oktober 2022 kommer avgiften till TRR att höjas till 0,55 procent för företag som blir bundna av Huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK.

För hängavtalsföretag kommer avgiften att höjas till 0,95 procent.

Kollektivavtalet om omställningsförsäkring mellan Svenskt Näringsliv och LO (omställning för arbetare)
För företag som blir bundna av Kollektivavtal om omställningsförsäkring för arbetare mellan Svenskt Näringsliv och LO kommer avgiften till TSL/AGB från och med den 1 oktober att vara 0,30 procent.

För hängavtalsföretag kommer avgiften att höjas till 0,70 procent.

Statlig ersättning till arbetsgivare som betalar avgift till TRR och TSL
Arbetsgivare som finansierar TRR och TSL kommer att få ersättning från staten.

Ersättningen till arbetsgivare kommer att vara 0,15 procent på lönesumman och beslutas och utbetalas av Kammarkollegiet. Utbetalning till arbetsgivare kommer att ske i efterskott året efter det kalenderår som avgiften avser.

Ansökan till Kammarkollegiet och utbetalning till arbetsgivarna kommer att skötas helt och hållet av Fora.