2023-09-26

Förbättrad kursportal

I början av oktober lanserar Plåt & Ventföretagen en ny och moderniserad version av kursbokningssystemet.

– Vårt primära mål var att göra anmälningsprocessen enklare, automatisera processer som till exempel avbokningar och ändringar av uppgifter samt erbjuda våra medlemsföretag en smidig digital åtkomst till sina kursbokningar och uppgifter. Detta ledde till utvecklingen av vår nya kursportal, som är en komplett lösning för kursbokning och utdelning av intyg, berättar Nikita Zabzine, förbundskoordinator på Plåt & Ventföretagen.

Syftet med Kursportalen är att ge medlemmarna möjlighet att utforska förbundets breda utbud av kurser, nätverk och webbinarier. En nyhet är portalens kraftfulla sökfunktion och kategorifiltrering.

– Sökfunktionen identifierar redan efter ett par tecken vad du söker och du kan även filtrera kurser med kategori eller ort.

I Kursportalen finns också funktionen "Mina sidor", där det enkelt går att överblicka kommande och redan genomförda kurser.

– Där kan du även hantera dina uppgifter och enkelt avboka kurser om du får förhinder och inte kan medverka. Har du deltagit i kurser som resulterar i någon slags certifiering eller licensiering, som exempelvis "Skotta säkert," kan du ladda ner dina intyg med ett enkelt knapptryck.

– För att göra anmälningsprocessen ännu smidigare kommer dina uppgifter att fyllas i automatiskt när du är inloggad på ”Mina sidor”. Du behöver alltså inte längre skriva in alla företagsuppgifter vid varje anmälan. Inloggningsuppgifter till ”Mina sidor” får du så snart du har gått eller anmält dig till en kurs.

– Kursportalen representerar ett betydande steg framåt i vårt arbete med att digitalisera förbundets tjänster och göra vardagen enklare för våra medlemsföretag. Vi hoppas att Kursportalen kommer att underlätta för dig genom att du enkelt kan hålla koll på dina kommande kurser, avslutar Nikita Zabzine.

Med den nya kursportalen försvinner alla gamla lösenord. Så när du ska logga in behöver du "begära nytt lösenord".