2023-11-16

Förlängt ekonomiskt stöd för arbetsmiljöutbildningar

Stöd för arbetsmiljöutbildning riktar sig till företag som vill skapa en gemensam kunskapsbas på arbetsplatsen för det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Stödet är avsett för att chefer och arbetsmiljö- eller skyddsombud ska utbilda sig tillsammans och gäller både arbetare och tjänstemän i privat sektor.

En gemensam utbildning gynnar samverkan och ger bättre dialog i arbetsmiljö­arbetet på er arbetsplats. Stödet är en delfinansiering av utbildningskostnaden.

Tidigare var bidragsperioden tänkt att avslutas vid årsskiftet men nu har perioden för att kunna få stöd för dessa utbildningar förlängts till juni 2024.

Läs mer här.