2023-02-07

Hur ser det ut med dina anställdas semester och arbetstidsförkortning?

Nu i början av året finns det en del som du som arbetsgivare bör tänka på kopplat till bland annat semester och arbetstidsförkortning.

Semester

Se över antalet outtagna semesterdagar

Ett nytt år är här och i samband med detta är det läge att se över bland annat hur många semesterdagar dina anställda har hunnit ta ut under semesteråret.

Semesteråret brukar löpa under perioden 1 april till 31 mars året därpå. Under semesteråret är arbetsgivaren skyldig att se till att de anställda tar ut åtminstone 20 av de 25 lagstadgade semesterdagarna. Det är därför viktigt att snarast titta på om det är några anställda som inte har tagit ut sina 20 dagar, så att de får det gjort före den 31 mars. Finns det semesterdagar kvar bör dessa tas före annan ledighet som till exempel arbetstidsförkortning.

Om en anställd har sjukanmält sig under ordinarie semester har denne rätt att ta ut så kallad ersättningssemester under semesteråret. Det är viktigt att även den läggs ut före den 31 mars eftersom ersättningssemestern inte går att spara till ett annat år.

Kan den anställde begära att få ut pengar istället för ledig tid?

Det är viktigt att komma ihåg att semesterdagar inte är något som de anställda kan få ut i pengar i stället för ledighet. Inte ens om de själva önskar det. Att få ersättning i stället för ledighet är inget som den anställde får välja.

Ett undantag är om det inte har varit möjligt att lägga ut någon semester under semesteråret eftersom den anställde varit sjuk eller frånvarande av andra skäl. När en anställning upphör eller vid korta anställningar går det också bra att betala ut intjänade semesterdagar i pengar.

Arbetstidsförkortning

Något annat som du som arbetsgivare måste titta på är hur mycket av sin arbetstidsförkortning de anställda har tagit ut. Här finns emellertid inte, till skillnad från semesterreglerna, någon regel som säger att arbetstidsförkortningen måste tas ut i tid. Hur arbetstidsförkortningen ska tas ut, om den ska tas ut i tid eller pengar, får avgöras dels av arbetsgivarens behov av arbetskraft och dels den anställdes önskemål om ledig tid eller pengar.

Hur mycket arbetstidsförkortning har de anställda rätt till?

Arbetare erhåller vid fullt intjänande 40 timmars arbetstidsförkortning per period 1 april – 31 mars. Arbetstidsförkortningen intjänas jämnt fördelat under perioden. Arbetstidsförkortning intjänas inte under frånvaro som inte berättigar till ersättning från arbetsgivaren. Tjänstemän erhåller vid fullt intjänande totalt fem dagars arbetstidsförkortning per avtalsår (1 maj-30 april). Arbetstidsförkortning för tjänstemän tjänas in under tid då arbetsgivaren betalar lön.

Du som arbetsgivare bör se till att arbetarnas intjänade arbetstidsförkortning tas ut före 31 mars 2023. För tjänstemän ska deras intjänade arbetstidsförkortning tas ut före 30 april 2023.

Hur ska arbetstidsförkortningen läggas ut?

Ledigheten ska förläggas efter överenskommelse med den anställde. Be därför denne att i så god tid som möjligt inkomma med sitt önskemål om att ta ut sin arbetstidsförkortning så att du med god framförhållning kan ta ställning till önskemålet utifrån verksamhetens behov.

Vad händer med intjänad arbetstidsförkortning som inte tagits ut?

Arbetstidsförkortning som är intjänad men inte uttagen den 31 mars (arbetare) respektive 30 april 2023 (tjänstemän) betalas ut i pengar.

Behöver du ha mer råd och stöd?

Som medlem i Plåt & Ventföretagen är du varmt välkommen att kontakta oss för ytterligare hjälp i dessa situationer. Vi nås enklast på telefonnummer 08-762 74 44.