2023-10-24

Informationssäkerhetsmånaden – ”Tänk säkert” är tillbaka

Varje år i oktober anordnas EU:s informationssäkerhetsmånad. I Sverige anordnar MSB och Polisen därför kampanjen ”Tänk säkert”, med syfte att öka medvetenheten om informations- och cybersäkerhetsfrågor. 

Varje år är det nya teman som berörs under Tänk säkert-månaden. I år är det gemensamma temat nätfiske, säkra lösenord samt säkra din företagsinformation/säkerhetskopiering.

Ta del av nedan checklistor kring vad du som företagare kan göra för att minska risken att drabbas.

Skydda dig mot phishing

Säkra din företagsinformation

Använd starka lösenord