2022-03-15

Kollektivavtalets dag 17 mars

Den svenska modellen lever och utvecklas. Fler än 9 av 10 anställda i Sverige omfattas av kollektivavtal och har därmed även pension och försäkring via jobbet. Trygghet och stöd för arbetsgivare, mer pengar i plånboken för anställda. Det firar vi lite extra på Kollektivavtalets dag den 17 mars.

Våra kollektivavtal ger dig förutsättningar att lyckas i ditt företagande. Kollektivavtalen skapar trygga anställningsvillkor med kostnadseffektiva försäkrings- och pensionslösningar. Ditt företag får dessutom stöd vid bland annat omorganisationer, varsel och eventuella tvister.

Avtalat, som hjälper arbetsgivare och anställda med försäkring och pension, har samlat information på sin hemsida om vad som gäller för arbetsgivare och anställda.
Läs mer på Avtalats hemsidsa

Läs mer om våra kollektivavtal här