2022-04-22

Nya regler från 1 juni: Anställningsavtal krav vid arbetstillstånd

Obligatoriskt anställningsavtal innan ett arbetstillstånd beviljas. Krav på arbetsgivare som ändrar villkoren att berätta det för Migrationsverket. Det är några av lagändringarna i det stora arbetstillståndspaket som riksdagen röstat igenom.

Nu har en rad ändringar röstats igenom i lagarna kring arbetstillstånd. Vissa som skärper reglerna för arbetsgivarna – och vissa som lättar dem.

Krav på påskrivet anställningsavtal istället för anställningserbjudande
En av förändringarna, som börjar gälla den fösta juni, är att det ska bli obligatoriskt med ett anställningsavtal redan vid ansökan om att komma till sverige och jobba. I dag räcker det med ett anställningserbjudande.

Målet med förändringen är, enligt Regeringen, att öka tryggheten för de anställda. Med ett påskrivet avtal börjar regler som anställningsskydd och rätt till uppsägningslön att gälla direkt. Det blir också lättare med bevis vid en eventuell tvist.

Plikt att anmäla ändrade villkor
Samtidigt införs också en plikt för en arbetsgivare att anmäla ändrade villkor för den anställda till Migrationsverket, tillsammans med straff om man bryter mot anmälningsplikten. Ett av syftena med den nya regeln är att komma åt problemet med utländsk arbetskraft som går med på försämrade villkor för att få stanna i Sverige.

Ringa fel ursäktliga
Men regelpaketet innehåller inte bara skärpningar. Bland lagförslagen finns också ett försök att motverka de så kallade kompetensutvisningarna, alltså arbetskraftsinvandrare som utvisas på grund av mindre byråkratiska fel.

Problemet beskrivs inte som särskilt omfattande av regeringen. Men en rad uppmärksammade fall där personer utvisats på grund av små slarvfel har de senaste åren uppmärksammats stort i medierna.

Nu läggs det till undantag i lagen där arbetstillståndet inte behöver återkallas, trots att reglerna formellt sett inte följts. Det handlar om när felen är ”ringa” eller ett indragande av tillståndet inte framstår som skäligt av hänsyn till omständigheterna.

Nytt uppehållstillstånd för högutbildade
Det införs också ett helt nytt uppehållstillstånd för högutbildade personer. De med examen på avancerad nivå har nu möjlighet att komma till Sverige i nio månader för att söka jobb eller undersöka möjligheten att starta företag.

Förbehållet är att de måste ha tillräckligt mycket pengar för att bekosta sitt uppehälle samt resan tillbaka till hemlandet, samt en heltäckande sjukförsäkring.