2023-02-14

Nytt på pensionssidan

Höjd LAS-ålder för alla anställda

Sedan 1 januari 2023 har anställda rätt att jobba kvar till 69 år. Den anställde har därför numera rätt att kvarstå i anställningen till utgången av den månad då han/hon fyller 69 år. Efter den födelsedagen upphör kravet på sakliga skäl för arbetsgivarens uppsägning och andra regler gäller vid uppsägning.
Läs mer här: Avslutande av anställning när anställd uppnår LAS-ålder (pvforetagen.se)

Basbeloppen för 2023

Hos Avtalat kan du läsa om arbetsgivaravgifter och basbeloppen för 2023 och om hur de påverkar företagets kostnader för pensioner och försäkringar.
Läs mer här: Kostnader och premier (avtalat.se)

Arbetare

Sänkt intjänandeålder
Intjänandeåldern för arbetare har sänkts till 22 år för inkomståret 2023. Anställda arbetare börjar alltså tjäna in pensionspremier ytterligare ett år tidigare från och med i år.  Det kan därför vara klokt att komplettera via ”Mina sidor” hos Fora för att undvika stora kompletteringsinbetalningar när slutlig lönesumma ska rapporteras.

Tjänstemän

Justering av slutålder
Vid årsskiftet förändrades ITP-avtalet på några punkter.

Du som arbetsgivare ska betala pensionspremie ett år till anställd som omfattas av ITP-1 planen, d.v.s. tills den anställde fyller 66 år. Samtidigt införs där ett lönetak på pensionsmedförande lön. För den förmånsbaserade ITP-2 planen sker ingen förändring utan premieinbetalningarna avslutas månaden innan den anställde fyller 65 år. Slutligen förlängs möjligheten att erhålla sjukpension från ITP till 66 år för alla tjänstemän.

  • Anställda med ITP 1 får inbetalningar till 66 år.
  • Ett lönetak på 30 inkomstbasbelopp införs i ITP 1.
  • Rätten till ITP Sjukpension förlängs till 66 år, både inom ITP 1 och ITP 2.

Läs mer här: Förändringar i ITP-planen påverkar rapporteringen (collectum.se)

Premierabatt för ITP 2

När du fått företagets faktura för tjänstemännens pensioner för januari 2023 så ser du effekten av Alectas premiesänkning för ITP.
Läs mer här om premierabatterna här: Premier (alecta.se)