2022-03-21

Påminnelse: Enklare att få yrkesbevis för ventilationsmontörer

Du vet väl om att du som har lång erfarenhet som ventilationsmontörer har möjlighet att få ett yrkesbevis genom ett förenklat förfarande? 

Det förenklade förfarandet innebär att du inte behöver göra ykresexamen och utan att åka till Plåt & Ventbyråns branschskola i Katrineholm. Det som krävs är att du har varit verksam i branschen i minst fem år som ventilationsmontör. Du ansöker på Plåt & Ventbyråns webbplats.

Villkoren är att du:

  • kan uppvisa ett intyg om din yrkeskompetens
  • har varit på företag som är kollektivavtalsbundna
  • styrker det här genom att du skickar in en kopia på företagets registreringsbevis
  • bifogar en kopia på ditt anställningsbevis
  • bifogar en aktuell lönespecifikation (aktuell lön kan strykas över) för att bevisa att du är anställd, och i förekommande fall arbetsgivarintyg om man har bytt arbetsgivare.

Förfarandet förenklas för att många sedan länge verksamma kunniga ventilationsmontörer saknar yrkesbevis. 

Läs mer om hur du får ett yrkesbevise hos Plåt & Ventbyrån

Läs mer i Plåt & Vent Magasinet