2023-09-12

Säkra stärker upp försäkringsteamet gentemot Plåt & Ventföretagen

I takt med att Säkra växer och adderar nya lokala kontor, tjänster och kompetenta medarbetare stärker vi också upp Plåt & Ventföretagens försäkringsteam. Johan Petersson blir ny Kundansvarig för samarbetet.

Johan har stor erfarenhet och bredd av att jobba med små- och medelstora företag med fokus på verksamhetsrelaterade försäkringar generellt och industri, bygg och entreprenad i synnerhet. Johan har jobbat som förmedlare i Säkra närmare fyra år, och har innan dess bland annat jobbat som Key Accout Manager, KAM, hos Länsförsäkringar i över tio år. Johan är numer en del av Säkras Grupp- och partnerteam.

Tillsammans med Plåt & Ventföretagen vill Säkra fortsätta att utveckla och stärka försäkringserbjudandet. Teamet som leds av Johan utökas därför med nya specialister och erfarna förmedlare:

  • Åsa Egonson – Ansvarig förmedlare för löpande service gentemot medlemmarna (Åsa är en del av det strategiska förvärv Säkra nyligen gjort som är specialiserade på att jobba med grupp- och medlemlösningar för branschorganisationer). Åsa leder servicen gentemot medlemsföretagen tillsammans med Petra Lofjärd och Nora Grosselius som redan är etablerade i teamet sedan tidigare.

  • Emil Grankvist – Produktspecialist Motor (ansvarig för Säkras upphandlade motorlösningar samt för att utveckla erbjudande till Plåt & Ventföretagen).

  • Petter Turegård – Entreprenad (en av landets ledande specialister inom Entreprenadförsäkring, håller bland annat i utbildningar/webinars gällande entreprenadförsäkring och projektförsäkring).

  • Oscar Alm – Pensionserbjudande och digitala tjänster (ansvarar för att utveckla och ta fram erbjudande inom Sparande/Pension för medlemmarna, företag och medarbetare).

  • Fredrik Winther – Personförsäkring & hälsa (ansvarar för att ta fram enkla och flexibla Trygghetsförsäkringar till ägare och medarbetare)

Rebecca Edman som fram till nu varit huvudansvarig kommer gå vidare mot nya utmaningar och är därför inte längre en del av teamet.

Den löpande servicen och kontakten sker fortsatt med samma kontaktvägar och snabba service: 

E-mail: grupp@sakra.se
Tel: 077-033 99 86

Vi kommer även återkomma inom kort med resultatet av den upphandling Säkra nyligen genomfört bland försäkringsbolagen avseende er medlemsförsäkring inför förnyelsen 1 jan 2024. Det i kombination med fler spännande erbjudanden och nyheter kommer stärka Plåt & Ventföretagens medlemsförsäkringar ytterligare, och är en av anledningars till att vi nu stärker upp teamet med ytterligare kompetenser och specialister.

Har du frågor kontakta:

Henrik Mellberg – Försäljningschef Grupp & Partneraffär, 0723-95 95 64, henrik.mellberg@sakra.se
Johan Petterson, Partneransvarig, 0706-16 92 28, johan.petersson@sakra.se.