2022-11-16

Satsning på ökad kunskap om mens och graviditet i byggsektorn

Antalet kvinnor i byggsektorn ökar, och därmed även behovet av att lyfta frågor som menshälsa och graviditet. Fräscha toaletter med rinnande vatten och kunskap om hur man undersöker vilka arbetsuppgifter som funkar för gravida är frågor som arbetsgivare behöver känna till. Prevent har tillsammans med arbetsmarknadens parter tagit fram material som stöd till arbetsgivarna och medarbetarna. 

 

På Prevents hemsida finns checklistor, en skrift, filmer och diskussionsfrågor som kan vara till hjälp i arbetet med att skapa en säker och inkluderande arbetsmiljö för gravida, ammande och menstruerande medarbetare.

Läs mer på Prevents hemsida