2022-10-23

Svenska industriföretag drabbade av stöldvåg – Svenskt Näringsliv manar till ökad uppmärksamhet

En stöldvåg mot svenska industriföretag har genomförts det senaste veckorna, erfar Svenskt Näringsliv. Johan Sjöberg, ansvarig för säkerhets- och försvarspolicyfrågor, uppmanar därför alla medlemsföretag till ökad uppmärksamhet och försiktighet.

Svenskt Näringsliv har erhållit information om att ett flertal stölder har genomförts mot industriföretag i Sverige under den senaste tiden. Stölderna är av den karaktär att det inte kan uteslutas att det finns kopplingar till det förmågebehov av komponenter, materiel och utrustning som uppstått till följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina.

Vi uppmuntrar således våra medlemsföretag att se över säkerhetsskydd och i övrigt iaktta ökad försiktighet och uppmärksamhet.

Läs mer på Svenskt Näringslivs hemsida