2023-01-10

Under januari 2023 ska de slutliga lönerna för 2022 rapporteras till Fora

Varje år behöver du som arbetsgivare lämna uppgifter till Fora om dina anställda och deras löner. Genom lönerapporteringen får Fora veta vilka arbetare som varit anställda hos dig under året och hur mycket de har tjänat och kan på så sätt beräkna den slutliga kostnaden för försäkringar och tjänstepension.

Varför ska de slutliga lönerna för 2022 rapporteras till Fora?

De slutliga (faktiskt utbetalade) lönerna används till att räkna ut företagets slutliga kostnad för försäkringar och tjänstepension för föregående år. Genom lönerapporteringen får Fora också veta vilka arbetare som varit anställda hos företaget under året och hur mycket de har tjänat. Uppgifterna används till att beräkna och föra över pensionspremier till de pensionsbolag som förvaltar de anställdas pensionspengar.

När kan jag börja att rapportera de slutliga lönerna för 2022?

Du kan rapportera de slutliga lönerna för 2022 från och med den 2 januari 2023. Senast den 31 januari 2023 behöver Fora ha fått din rapport. Om lönerna inte har rapporterats den 31 januari 2023 tar Fora ut en förseningsavgift.

KLICKA HÄR för att rapportera de slutliga lönerna på Mina sidor på fora.se
Här kan du även läsa mer om vilka förberedelser som du behöver göra inför rapporteringen av de slutliga lönerna för 2022 och hur rapporteringen ska gå till.

Vem på företaget kan rapportera de slutliga lönerna för 2022?

Den person som ska genomföra lönerapporteringen behöver vara registrerad som huvudadministratör eller administratör för att ha behörighet att logga in på Mina sidor på fora.se.
Förbered lönerapporteringen genom att kontrollera att rätt person på företaget är registrerad hos Fora. Gör det genom att logga in på Mina sidor och kontrollera att uppgifterna på sidan "Administration" stämmer.

Hos Fora finns mer information om hur du registrerar huvudadministratör samt om de olika inloggningsalternativ som finns.
KLICKA HÄR för att få mer information på fora.se

Är du ensam firmatecknare för företaget och har e-legitimation, kan du kontakta Foras kundservice på telefon 08-787 40 10 och bli registrerad som huvudadministratör.