2023-06-13

Utbetalning av semesterlön och semestertillägg enligt Plåt- och Ventilationsavtalet

För timavlönade är semesterlönen 13,2 % av semesterlöneunderlaget.

För månadsavlönade utgörs semesterlönen av månadslönen + ett semestertillägg om 1,1 % av månadslönen per betald semesterdag. Har arbetstagaren tjänat in rörliga lönedelar utgår semesterlön med 13,2 % på dessa.

Utbetalningsreglerna i Plåt- och ventilationsavtalet skiljer sig lite åt jämfört med andra avtal:

Följande andel av semesterlönen ska betalas innan arbetstagaren utnyttjar sin semester.

För timavlönade:

  • 1,2 % av semesterlöneunderlaget

För månadsavlönade:

  • Semestertillägget (1,1 % av månadslönen per betald semesterdag)

Resterande semesterlön (d.v.s. för månadsavlönade bibehållen månadslön och för timavlönade 12 % av semesterlöneunderlaget) ska betalas ut i samma ordning som ordinarie lön i samband med semestern, om arbetsgivaren och den anställde inte har kommit överens om annat.

Om den anställde sedan inte kan utnyttja den utlagda semestern p.g.a. exempelvis sjukdom får den anställde behålla redan utbetalt semestertillägg och/eller överskjutande delar.

Kontakta gärna Plåt & Ventföretagens företagsrådgivare på telefonnummer 08-762 74 44 om du som medlemsföretag har frågor om semester.

Läs mer om semester i Arbetsgivarhandboken