2023-10-18

Vecka 43 är det dags för Byggnads arbetsmiljövecka

Varje år i vecka 43 är det Byggnads Arbetsmiljövecka. Då gör Byggnads skyddsombud i hela landet extra kontroller och informerar på arbetsplatserna. I år fokuserar Byggnads på riskbedömningar i planeringsarbetet. Läs mer här.

När du som arbetsgivare planerar ändringar i din verksamheten ska du bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Skyddsombud eller arbetstagarrepresentant ska ges möjlighet att medverka vid denna typ av riskbedömning och den ska dokumenteras skriftligt. De ändringar som avses är så kallade icke vardagliga ändringar i verksamheten.

De fyra stegen i riskbedömningsarbetet är:

1) Undersök om det finns risker med verksamhetsförändringen.

2) Gör en riskbedömning över risker för social, psykisk och fysisk ohälsa samt olycksfall. Dokumentera detta skriftligt och involvera personalen.

3) Åtgärda riskerna eller gör en handlingsplan om det inte går att åtgärda dem direkt.

4) Kontrollera hur det gick med förändringsarbetet.

Läs mer här om när en riskbedömning ska göras inför en förändring i verksamheten.