2022-11-23

Webbinarier om sund konkurrens schyssta byggen

Webbinarieserie om beställarens kunskap, regelefterlevnad och ansvar

För tredje året i rad har Forum för sund konkurrens och schyssta byggen genomförts. Event vänder sig till alla som verkar i och kring bygg- och anläggningssektorn, och lyfter upp inspirerande exempel, spännande medverkande, om resultat och hinder och nya arbetssätt – allt för att uppnå sund konkurrens i bygg- och anläggningssektorn.

Höstens tema är beställarrollen, i alla led, och webbinarieserien består av tre delar med fokus på kunskap och kompetens, regelefterlevnad och ansvar.

Forum för sund konkurrens och schyssta byggen arrangeras av Byggföretagen, Installatörföretagen, Maskinentreprenörerna, Måleriföretagen, Glasbranschföreningen, Plåt & Ventföretagen, Byggnads, SEKO, Ledarna, Unionen, Elektrikerförbundet, Sveriges Ingenjörer.

Här kan du se de tre webbinarierna:

Del 1: Beställarrollen: Kunskap & kompetens

Del 2:Beställarrollen: Regelefterlevnad

Del 3: Beställarrollen: Ansvar