Yrken och karriärmöjligheter inom byggnadsplåtslageri

Inom byggnadsplåtslageri finns goda framtidsutsikter och stora utvecklingsmöjligheter.

För den som är intresserad så erbjuder plåtslageribranschen en stor variation av arbetsuppgifter och karriärmöjligheter. Det vanligaste är att man börjar arbeta som plåtslagarlärling efter gymnasiet, där det första målet är att få ett yrkesbevis, vilket tar cirka 2,5 år.

Man lär sig att arbeta i olika material som till exempel stålplåt eller koppar. Man lär sig att lägga stora plåttak, att klä in fasader och hur man får ihop alla detaljer, vinklar och vrår till en helhet. Yrket byggnadsplåtslagare är så varierat och kan vara så komplicerat att man lär sig något nytt varje dag. Det är visserligen allra viktigast att det arbete man har utfört fyller sin funktion och kan stå emot regn och snö, men nästan lika viktigt är att ett plåtslageriarbete också bidrar till byggnadens estetik, man bidrar helt enkelt till att göra byggnader vackrare.

De som är intresserade kan efter några års erfarenhet välja att ta gesäll- och mästarbrev. Eller så väljer man att gå vidare och bli arbetsledare, byggplåtkonsult, besiktningsman eller starta eget plåtslageriföretag. I plåtslageribranschen finns det många mindre företag där arbetsuppgifterna oftast är mångsidiga och ”alla hjälps åt”, men också stora plåtslageriföretag med möjlighet att specialisera sig efter eget intresse.

Vår bransch har ständigt användning för duktiga byggnadsplåtslagare, hitta din skola på www.gymnasium.se eller via Arbetsförmedling eller Komvux i din kommun. Branschen har också ett behov av kvalificerade projektledare med utbildning från högskola eller yrkeshögskola.

Optimala skal
När du som företagare anställer en lärling så rekommenderar vi att låta dem ta del av branschens avgiftsfria utbildningsmaterial, Optimala skal. Det innehåller i princip allt en plåtslagare behöver kunna inom sitt yrke. Tillgång till Optimala skal erhålls via Plåt & Ventbyrån.

Yrkesbevis
Efter fullgjord lärlingsutbildning finns möjlighet att få yrkesbevis genom att göra yrkesexamen bestående av både ett praktiskt och teoretiskt prov på vår branschskola i Katrineholm.

Utbildningskontrakt
När du som företagare anställer en lärling från gymnasiet, vuxenutbildning eller som företagslärling ska du teckna ett utbildningskontrakt. Utbildningskontraktet är det som gör att arbetstiden hos dig räknas in i lärlingsboken och att lärlingen kallas till slutprov för yrkesbevis. Lärlingsanmälan görs till Byggnads lokala avdelning. Läs mer på Plåt & Ventbyråns hemsida