Till dig som är arbetsgivare

Ta vara på möjligheterna och se till att ha en hög kunskapsnivå på dina ventilationsmontörer. Det ger både yrkesstolthet och förtroende hos dina kunder.

Utbildningskontrakt

När du som företagare anställer en person utan tidigare arbetslivserfarenhet från ventilationsbranschen bör du alltid teckna ett utbildningskontrakt för lärling. Detta gäller både för person från gymnasiet, från vuxenutbildning eller om du anställer någon från annan bransch.

Utbildningskontraktet gör att arbetstiden registreras, samt att de som saknar formell utbildning får möjlighet till kostnadsfri sådan i upp till två veckor på branschskolan i Katrineholm. En lärlingsanställning möjliggör också att personen har rätt göra en yrkesexamen och få ett yrkesbevis.

Lärlingsanmälan görs till Plåt & Ventbyrån via deras registreringssystem KUB. Mer information finns på Plåt & Ventbyråns hemsida www.platventbyran.se

Frisk luft

För samtliga lärlingar, speciellt de som saknar formell utbildning, så rekommenderas de att ta del av branschens avgiftsfria utbildningsmaterial, Frisk Luft. Materialet innehåller i princip allt en montör behöver kunna inom sitt yrke. Tillgång till Frisk Luft erhålls via Plåt & Ventbyrån www.platventbyran.se

Yrkesbevis

Efter fullgjord lärlingsutbildning utför lärlingen en yrkesexamen bestående av ett praktiskt och teoretiskt prov på branschskolan i Katrineholm. Vid godkänd yrkesexamen erhålls ett yrkesbevis.

För närvarande finns en övergångsregel för ventilationsmontörer, där de kan få ett yrkesbevis om de har haft anställning som ventilationsmontör under minst fem år före 2020-12-01. De personerna kan ansöka om yrkesbevis utan att avlägga yrkesprov. Ansökan görs till Plåt & Ventbyrån www.platventbyran.se

Certifierad montör

En ventilationsmontör med yrkesbevis kan efter minst två års ytterligare erfarenhet i yrket göra ett teoretiskt prov för att bli certifierad montör. De kunskaper man får då är avsedda för en yrkesroll som ledande montör, där man har förmåga att se helheten, planera och leda installationsarbeten.

Som grund för certifieringen ligger fördjupningsavsnitt i det webbaserade utbildningsmaterialet Frisk Luft. Tillgång till Frisk Luft erhålls via Plåt & Ventbyrån www.platventbyran.se