Yrken och karriärmöjligheter inom ventilationsbranschen

Inom ventilationsbranschen finns goda framtidsutsikter och stora utvecklingsmöjligheter.

För den som är intresserad så erbjuder ventilationsbranschen en stor variation av yrken, arbetsuppgifter och karriärmöjligheter. Många börjar arbeta direkt efter gymnasiet som ventilationsmontörer, med målet att bli en yrkesman och få yrkesbevis. Därefter kan man gå vidare och bli certifierad och börja arbeta som ledande montör. De som är intresserade kan även börja arbeta med ventilationsservice.

Karriär inom branschen

Man kan också komma in i branschen via olika utbildningar inom yrkeshögskola eller högskola och då börjar man kanske som ventilationstekniker, någon typ av teknisk specialist, eller så utbildar man sig till konstruktör eller projektledare. Andra yrken och karriärvägar inom branschen är exempelvis kalkylator, injusterare eller OVK-besiktningsman. Vissa yrkeskategorier kräver vidare studier medan det för andra yrken är tillräckligt med intresse och erfarenhet.

Utbildningsmöjligheter

Vår bransch har ständigt användning för duktiga ventilationsmontörer, hitta en skola på www.gymnasium.se alternativt via Arbetsförmedling eller Komvux i din kommun.

Branschen har också alltid behov av kvalificerade tekniker, arbetsledare, projektledare och konstruktörer med yrkeshögskolebakgrund. Olika utbildningar ges i olika delar av landet, en sammanställning över dessa finns på www.yrkeshogskolan.se.