Sektion Plåt & Byggnadsteknik

Sektion Plåt & Byggnadsteknik består av en grupp medlemmar som tillsammans med representanter från Plåt & Ventföretagen verkar för medlemsföretag som arbetar med byggplåtslageri och takarbeten inklusive därtill hörande verkstadsarbeten.

Sektion Plåt & Byggnadsteknik bevakar nyheter och medverkar i att driva frågor som rör branschen, bland annat har de medverkat i att ta fram auktorisationen Trygg plåt samt den digitala Teknikhandboken.

Sektionen medverkar bland annat vid framtagande av utbildningsmaterial, kalkyl- och kvalitetssäkringsprogram, samt i att svara på remisser som berör branschen. De håller en kontinuerlig dialog med bland andra Arbetsmiljöverket och Boverket, och med branschens leverantörer och konsulter.