Expertgrupp Sektion Plåt & Byggnadsteknik

Här hittar du kontaktuppgifter till personerna som sitter i expertgruppen för Sektion Plåt & Byggnadsteknik.

Sammankallade:
Lars Lundberg
Plåtentreprenören Sverige AB
Rotemannavägen 29, 145 57 Norsborg
Mobil: 072-0080980
E-post: lundberg@plat.nu

Ledamöter:
Anders Dahlén
Grums Husplåt AB
Box 128, 664 23 Grums
Telefon: 0555-131 90
Mobil: 070 - 302 72 32
E-post: info@grumshusplat.se

Roger Andersson
Kävlinge Plåt
Harrievägen 24
244 33 Kävlinge
Telefon: 046 - 73 09 41
Mobil: 0708 - 73 09 41
E-post: roger@kavlingeplat.se

Magnus Rahkola
Hala Byggplåtslageri AB
Hantverksvägen 2G, 954 33 Gammelstad
Telefon: 0920-254073
Mobil: 070-538 49 84
E-post: magnus@halabyggplat.se

Roger Nordvall
Nordvall Bleck & Plåt AB
Östra Kyrkogatan 6, 611 34 Nyköping
Mobil: 070-388 20 24
E-post: roger@nordvallbp.se

Patrik Källander
Plåt Lars AB
Matsarvsvägen 12
791 77 FALUN
Telefon: 023-63 185
E-post: patrik@plat-lars.se

Suppleanter:
Johan Johansson
Wäxjö Plåt och Montage AB
Sandvägen 12, 352 45 Växjö
Telefon: 0470-34 98 88
Mobil: 0766-48 88 60
E-post: johan@wpmab.se

Mathias Mattsson
PIAAB – Plåtslagarna i Ale AB
Älvvägen 3
446 37 Älvängen
Telefon: 070-5741800
E-post: mathias@piaab.se

Vill du veta mer om Sektion Plåt & Byggnadsteknik?
Rickard Lindskog, företagsrådgivare Plåt & Ventföretagen
Telefon: 040-35 25 28
E-post: rickard.lindskog@pvforetagen.se