Skotta säkert

Skotta säkert är en licensutbildning för takskottare som grundades av Plåt & Ventföretagen 2012.

Fördelar med Skotta säkert
Oavsett försäkringsbolagens förmåner, ger licensen för Skotta säkert trygghet. Främst för att du höjer kvaliteten och får ett säkrare utförande för alla parter, men du skapar också ett arbetssätt där du undviker framtida diskussioner om vem som orsakat vad. Målet är att vi ska få skadefria arbetsmiljöer för alla som arbetar med takskottning samt minimera skador på egendom. Försäkringsmäklarna Säkra att tagit fram en lista med tips när det gäller försäkring, se tipsen här.

OBS! Tänk på att om du anlitar underentreprenörer ska även de vara licensierade.

Webbutbildning för Skotta säkert
Skotta säkert är en webbutbildning som sker via företagets egna datorer, surfplattor eller mobiltelefoner. Läs mer om webbutbildningen via länk till höger här ovanför.

Obs! Skotta säkert är inte en arbetsmiljöutbildning. För arbetsmiljöutbildning hänvisar vi till BUC, Byggbranschens utbildningscenter.