Certifierad injusterare

En certifierad injusterare har bevisad kompetens för sitt arbete. De utgör en viktig del i att skapa ett gott inomhusklimat med korrekta luftflöden, som förhindrar lukt-, fukt- och radonproblem, har låg energiförbrukning och är fritt från störande ventilationsbuller.

Det är av största vikt att varje ventilationsteknisk mätning och injustering utförs av personer med god teknisk kompetens med förståelse för betydelsen av ett sunt inomhusklimat, samt med förmåga att se helheten.

Certifierad injusterare finns i två nivåer, N respektive K. Nivå N innebär att man utför mätnings- och injusteringsarbete i mindre omfattning, företrädelsevis i bostäder, medan nivå K avser injustering av alla typer av system för komfortventilation.

Som grund för certifieringen ligger det webbaserade utbildningsmaterialet Mät rätt. Läs mer om kursmaterialet här

Certifieringskrav nivå K:
För nivå K krävs minst 5 års branscherfarenhet, varav 2 års yrkeserfarenhet från allsidigt mätnings- och/eller injusteringsarbete. Dessutom, om man inte kan styrka mångårig erfarenhet, så måste man ha genomgått en praktisk utbildning i handhavande av mätmetoder enligt SS-EN 16211:2015, samt injustering enligt proportionalitetsmetoden.

Certifieringskrav nivå N:
För nivå N krävs minst 2 års yrkeserfarenhet från enklare mätnings- och/eller injusteringsarbete under de senaste 5 åren. Dessutom, om man inte kan styrka mångårig erfarenhet, så måste man ha genomgått en praktisk utbildning inom mätteknik med praktiskt handhavande av mätmetoderna ID2, ET11, ET2 och ST3 enligt SS-EN 16211:2015.

Hur blir man certifierad?
Anmäl dig för certifiering genom att kontakta Kiwa. Certifikatet är giltigt i 5 år, men i villkoren ingår att man årligen intygar att man har varit yrkesverksam.