Mät rätt - injusteringsutbildning

Plåt & Ventföretagen har tagit fram webbutbildningen Mät rätt, som är en grundutbildning inom mätteknik och injustering för den som vill bli en kunnig injusterare. Man kan gå in och ut ur kursen när man vill och läsa de olika avsnitten i den ordning man vill. Kursinnehållet finns tillgängligt 1 år med möjlighet till fortsättning.


Webbutbildningen är uppdelad i nio delar och ger kunskap om luftflödesmätning och injustering och hur man använder olika mät- och injusteringsmetoder, med en systematik från inledning till sammanställning och rapportering. Till utbildningen finns även ett antal instuderingsfrågor så att kursdeltagaren enkelt kan prova sina kunskaper. Kursinnehållet består av text, bilder, film och nedladdningsbart material. Man kan enkelt ta del av kursen via datorn, läsplattan eller sin smartphone.

Utbildningen beskriver också de matematiska och fysikaliska villkoren som styr luften. Man får också lära sig om läckagemätning, inneklimat och ljud, lagar och regler som styr, funktionen hos olika komponenter i en ventilationsanläggning, samt en del ”tips och trix” som man kan ha nytta av.

För att enkelt kunna tillgodogöra sig utbildningen underlättar det om man har arbetat en tid inom branschen, kanske som montör eller biträdande vid mätning eller injustering, men det är inget krav. Detta är en grundutbildning så den går att tillgodogöra sig även om man är helt oerfaren, det tar kanske bara lite längre tid.

Beroende på bakgrundskunskaper så bedömer vi att det tar cirka 50 timmar att läsa in utbildningsmaterialet. Men för att uppnå maximalt resultat, så är det lämpligt att växla mellan teori och praktik.

Efter kursen har man den kunskap som krävs för att arbeta som injusterare och efter några års erfarenhet kan man bli certifierad genom att göra ett prov.

Det är inte något krav att ha läst materialet för att bli certifierad, men om man gjort det klarar man definitivt provet. När man har gått igenom och tagit till sig det så har man en god grund att stå på för att bli en god injusterare.

Klicka här för att beställa kursen Mät rätt

Utbildningens innehåll:

Del 1
Behandlar grundläggande matematik. 

Del 2
Genomgång av branschrelaterad matematik, storheter och enhetsomvandlingar.

Del 3
Närmare koll på faktorerna som ligger till grund för en korrekt injustering: systembegrepp och ritningsläsning.

Del 4
Förklarar ventilationssystemens olika komponenter, var de vanligen är placerade och vilket syfte de fyller.

Del 5
Med hjälp av text och filmer fås en grundlig genomgång av de mätmetoder som ingår i den nya svenska mätstandarden SS-EN 16211:2015.

Del 6
Tar upp sådant som rör själva injusteringen, inklusive sådant som driftsättning, mätning och rapportering.

Del 7
Förklarar hur en läckagemätning går till. 

Del 8
Här beskrivs vad som påverkar luftflödesbehovet, lite om ljud och energi.

Del 9
Genomgång av de viktigaste lagarna och föreskrifterna som styr verksamheten.