Frisk Luft

Frisk Luft är ett utbildningsmaterial framtaget av branschen avsett för grund- och vidareutbildning av ventilationsmontörer.

Materialet utgör en möjlighet till kompetensutveckling både vid nyanställning och för befintlig personal genom att det är ganska omfattande och berör olika områden som t.ex. varför man behöver ventilation, ventilationsmatematik, olika entreprenadformer, ritningsläsning, brandskydd mm. Programmet är webbaserat och enkelt att komma igång med på egen hand. Materialet är kostnadsfritt för företag i branschen, och man får tillgång till detta via yrkesnämnden.

Frisk Luft-materialet ligger till grund för certifiering av montörer. Mer information finns via länken till höger.