Frisk Luft

Frisk Luft är ett utbildningsmaterial framtaget av branschen avsett för grund- och vidareutbildning av ventilationsmontörer.

Materialet utgör en möjlighet till kompetensutveckling både vid nyanställning och för befintlig personal genom att det är ganska omfattande och berör olika områden som t.ex. varför man behöver ventilation, ventilationsmatematik, olika entreprenadformer, ritningsläsning, brandskydd mm. Programmet är webbaserat och enkelt att komma igång med på egen hand. Materialet är kostnadsfritt för företag i branschen, och man får tillgång till detta via yrkesnämnden.

För att få tillgång till Frisk Luft-materialet så mejlar du namn, företag och mejladress för samtliga som ska certifieras till Helena Örnliden (helena@platventbyran.se) så återkommer han snarast med inloggningsuppgifter. Har du frågor om inloggningen så kontakta Helena på tel: 070-607 59 44.

Frisk Luft-materialet ligger till grund för certifiering av ventilationsmontörer. Mer information finns via länken till höger.