Plåt & Ventföretagens lokalföreningar

Förbundets medlemsföretag samarbetar genom 19 lokalföreningar i hela landet. Nedan hittar du kontaktuppgifter till den företagsrådgivare som är ansvarig för respektive förening.

Om du istället vill kontakta ordförande eller kontaktperson i respektive förening, klicka här.