Lokalföreningar

Förbundets medlemsföretag samarbetar genom 19 lokalföreningar.

Nedan anges föreningarna inklusive namn och adress till ordförande eller kontaktperson i respektive förening.

Norrbottens Plåtslageriförening

Tommy Wixner, E. Wixner & Son Plåtslageri AB
Hammarvägen 45, 943 36 Öjebyn, 0911-650 47
tommy@wixners.com

Skellefteortens Bleck & Plåtslagaremästareförening

Markus Karlsson, AB Bergsbyns Plåt
Finsliparvägen 11 , 932 37 Ursviken, 0910-258 55
bergsbynsplat.rva@telia.com

Umeå Plåtslagaremästareförening

Ulrik Westerbergh, Nya Plåt Umeå AB
Fogdevägen 51, 903 55 Umeå, 090-12 09 12
info@nyaplatumea.se

Hälsinglands Plåtslagaremästarförening

Lars Låks, Thures Plåt AB
Plåtslagargatan 6 , 827 22 Ljusdal, 070-618 65 86
lars.laks@thures.se

Plåt & Ventföreningen Jämtland

John Nyström, Nyström Plåtslageri AB Östersund
Storlienvägen 40, 831 52 Östersund, 070-310 66 61
john@nystromsplat.se

Sundsvalls Bleck & Plåtslagaremästareförening

Jan Eriksson, Midälva Plåtslageri AB
Bataljonsvägen 7, 852 38 Sundsvall, 060-15 19 14 
midalvaplat@telia.com

Örnsköldsviks Plåt & Ventförening

Leif Wallrud, Inlands luft AB
Järnvägsgatan 4, 890 50 Björna, 0662-102 10
leif.wallrud@inlandsluft.se

Dalarnas Plåtslagaremästareförening

Patrik Källander, Plåt-Lars AB
Matsarvsvägen 12, 791 77 Falun, 070-5463185
patrik@plat-lars.se

Gävle Bleck & Plåtslagaremästareförening

Fredrik Löhman, Gävleborgs Plåt AB
Atlasgatan 9A, 802 86 Gävle, 026-51 34 90
info@gb-plat.se

Uppsala Plåtslagaremästareförening

Thord Blomquist, Thord Blomquist Plåt & Fastighet AB
Alvägen 10, 748 42 Örbyhus, 070-833 99 00
thord.blomquist@canit.se

Stockholms Plåt & Ventförening

Emelie Persson, Björn Persson Plåtslageri AB,
Vretensborgsvägen 10-12, 126 30 Hägersten, 070-772 69 16
stockholm@lokalt.pvforetagen.se

Gotlands Bleck & Plåtslagaremästareförening

Stefan Gardell, AB Gardells Plåtslageri
Box 1148, 621 22 Visby, 0498-21 05 13
stefan@gardellsplat.se

Mellansvenska Plåtslageriers förening

Håkan Bolander, Hagmans Tak Mälardalen AB
Gustavsvägen 10, 633 46 Eskilstuna, 010-150 05 00
hakan@hagmanstak.se

Plåt & Ventföreningen i Jönköpings län

Fredrik Höglund, HK Höglunds Plåt AB
Soldattorpsgatan 17, 554 74 Jönköping, 036-30 79 80
fredrik@hkplat.se

Kronobergs Plåt & Ventförening

Johan Johansson, Wäxjö Plåt och Montage AB
Sandvägen 12 , 352 45 Växjö, 076-648 88 60
johan@wpmab.se

Föreningen Väst

Kalle Olsson, Wosab AB
Doterödsvägen 23, 444 32 Stenungsund, 030-377 00 91
kalle@wosab.com

Halland Vent och Plåtslagare Förening

Peter Andersson, Hallands Vent & Plåtentreprenader AB
Furuviksringen 23, 302 44 Halmstad, 035-177 601
peter.andersson@hvp-gruppen.se

Föreningen Syd

Fredrik Lövgren, FL Plåt AB
Spannmålsgatan 10, 267 76 Ekeby, 042-4506470
fredrik@flplat.se