Fråga arbetsrättsjuristen

Förbundets arbetsrättsjurister får många frågor från er medlemmar. De flesta av frågorna och svaren är intressanta för fler medlemmar än frågeställaren därför kommer vi att regelbundet publicera frågorna och svaren här på hemsidan.

För att kunna läsa svaren måste du vara inloggad på hemsidan.

Entreprenadrättsliga frågor och svar hittar du här

Arbetsrättsliga frågor och svar

Integritet

Lön

Fråga: Jag har en arbetstagare som varit frånvarande i slutet av löneperioden. Till följd av detta har jag betalat ut för mycket i lön. Kan jag justera på nästa lön?

Svar: För de flesta arbetstagare gäller att den lön som oftast betalas en gång i månaden är preliminär. Detta beror främst på att lönen vanligen beräknas några dagar före själva löneutbetalningen. Därav följer att till exempel frånvaro som förekommer mellan löneberäkningen och löneutbetalningen inte kan beaktas vid utbetalningen av lönen. I vissa fall kan det då bli läge för en lönekorrigering.

I dessa normalfall av utbetalning av preliminär lön är det fråga om ett så kallat medvetet fel i löneutbetalningen och en korrigering av ”felet” sker naturligt vid nästa löneutbetalning. Arbetsdomstolen har formulerat en princip gällande lönekorrigering. Denna har sin grund i ett sådant ”medvetet fel” och som genomförs vid ”första möjliga tillfälle”, är att betrakta som löneberäkning och inte som kvittning. Vid kvittning gäller istället särskilda regler i kvittningslagen om frivillig eller tvungen kvittning.

Det är viktigt att notera att löneberäkning (och inte kvittning) förutsätter att felet i löneutbetalningen är ”medvetet”, det vill säga följer av systemet (till exempel att sjukfrånvaro efter en viss dag inte har kunnat beaktas). Detta innebär alltså att rena misstag i löneuträkning och löneredovisning i princip inte utgör löneberäkning. Därmed är kvittningslagen tillämplig vid korrigering eller återkrav i sådana misstagssituationer.

Notera att vid ”första möjliga tillfälle” måste en korrigering ske av den ”medvetna” felaktigheten. På grund av att arbetstagaren exempelvis är föräldraledig nästkommande månad, kan korrigeringen dröja. Det är då viktigt att kommande lönebesked tydligt påminner arbetstagaren om att han eller hon har en latent skuld, som kommer att leda till korrigering vid nästa möjliga tillfälle.

Anita Hagelin, chefsjurist och förhandlingschef Plåt & Ventföretagen

Semester/ledighet

Uppsägning på grund av personliga skäl

Övrigt