Fråga entreprenadjuristen

Förbundets entreprenadjurist Johan Edward får många frågor från er medlemmar. De flesta av frågorna och svaren är intressanta för fler medlemmar än frågeställaren därför kommer vi att regelbundet publicera frågorna och svaren här på hemsidan.

För att kunna läsa svaren måste du vara inloggad på hemsidan.

Arbetsrättsliga frågor och svar hittar du här

Entreprenadrättsliga frågor och svar

Fråga:
Vi har i en entreprenad blivit kraftigt försenade. Förseningen beror enbart på att beställaren varit försenade med sina egna arbeten. Nu påstår beställaren att vi inte underrättat om hindret och att vi måste betala förseningsvite. Vi trodde beställaren förstod att hindret skulle försena vårt arbete. Har beställaren rätt? Kontraktet hänvisar till AB 04.

Svar:
Som huvudregel måste entreprenören underrätta om hinder. Min rekommendation är att alltid underrätta skriftligen för att i efterhand kunna bevisa att underrättelse gjordes. Många gånger är skriftlig underrättelse också ett krav enligt entreprenadavtalet.

Underlåter entreprenören att underrätta så får hindret inte åberopas. Men det finns undantag från skyldigheten att underrätta. Om beställaren borde förstått att hindret inverkar på tidplanen så får hindret åberopas oavsett om underrättelse skett. Den aktuella regleringen finns i kapitel 4 § 4 AB 04. Regleringen är identisk i ABT 06.

Johan Edward, entrepenadjurist Plåt & Ventföretagen