Fordon

  • Plåt & Ventföretagen har tecknat förmånliga fordonsavtal med
    DS Automobiles, Opel, Peugeot och Volkswagen. Avtalen med Opel, Peugeot och Volkswagen gäller både person- och transportbilar. Klicka på länkarna till höger för att läsa mer om avtalen.