Fullgörandeförsäkring Gar-Bo

Gar-Bos fullgörandeförsäkring lever upp till kraven som ställs i de allmänna bestämmelserna.

När en entreprenör skriver kontrakt med en beställare om att utföra en entreprenad ska entreprenören, enligt de allmänna bestämmelserna (AB/ABT), ställa en säkerhet till förmån för beställaren, för fullgörandet av sitt åtagande både under entreprenadtiden och garantitiden. Säkerheten kan ställas till exempel med en fullgörandegaranti eller med en fullgörandeförsäkring.

Mer information om Gar-Bos fullgörandeförsärking finns i denna broschyr

Ansökan

Ladda ner ansökan om fullgörandeförsäkring
Skicka ansökan tillsammans med påskrivet kontrakt till grupp@sakra.se så hjälper Säkra Koncept dig.

Observera!
Alla företag har inte möjlighet att teckna denna försäkring, som riktvärde kan man inte teckna garantier som är högre än företages eget kapital.