Försäkringar

  • Du som arbetsgivare är själv ansvarig för att se över ditt företags försäkringsbehov. Medlemmar i Plåt & Ventföretagen har möjlighet att teckna kollektivavtalade försäkring för sina anställda. Utöver det erbjuder vi förmånsförsäkringar till dig som arbetsgivare gällande sak- och personförsäkring.

    Observera!
    Dessa försäkringarna aktiveras inte automatiskt, du behöver själv kontakta Säkra Stenstaden för att teckna försäkringar.

    Broschyr om försäkringsinformation från Säkra Koncept