Kollektivavtalade försäkringar

Att ge anställda trygghet genom livet bidrar till att säkerställa bilden av dig som en attraktiv arbetsgivare. Kollektivavtalad tjänstepension och försäkring är en del som gör detta möjligt. Du som arbetsgivare får dessutom själv ett bättre rättsligt skydd vid exempelvis arbetsskador eller dödsfall på jobbet.

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkring är en paketlösning som inkluderar alla dina medarbetare och ger ett extra skydd vid;

  • ålderspension,
  • sjukdom,
  • arbetsskada,
  • föräldraledighet,
  • arbetsbrist,
  • dödsfall.

Helt enkelt ett bra kompletterande skydd utöver den allmänna pensionen och de lagstadgade försäkringarna.

Du tar del av detta genom våra branschanpassade kollektivavtal där den gemensamma lösningen med tjänstepensioner och försäkringar ingår som en del. Väljer du att vara medlem hos oss och Svenskt Näringsliv får du dessutom en bra rabatt på försäkringen som gäller vid arbetsbrist.

För att bli medlem, kontakta oss på Plåt & Ventföretagen så hjälper vi dig. Läs mer om medlemskapet och kontaktuppgifter här

Har du frågor kring kollektivavtalad tjänstepension och försäkring, kontakta Avtalat. Hos Avtalat får både du som arbetsgivare och dina medarbetare tillgång till kostnadsfri hjälp och information.
Klicka här för att komma till Avtalat

Avtalat - en plattform för kollektivavtalad tjänstepension och försäkring
Den 1 januari 2021 startades det nya bolaget Avtalat av Svenskt Näringsliv, LO och PTK – med målet att göra försäkringarna enklare för både dig och dina anställda. Information som tidigare har funnits hos de tre parterna, till exempel på finfa.se, samlas efter årsskiftet på avtalat.se. Senast 2024 kommer det även finnas kompletta inloggade lägen för dig och dina anställda, där ni kan utföra uppgifter som rör kollektivavtalad tjänstepension och försäkring.

Okunskap
Informera dina anställda om vilka förmåner de har, som försäkringar och pensionslösningar som de har genom att vara anställd i ditt företag. Sätt av tid för detta på kommande personalmöte eller medarbetarsamtal.

Olika försäkringsbolag
De kollektivavtalade försäkringarna för arbetare tecknas hos Fora och för tjänstemän hos både Fora och Collectum.