Kollektivavtalade försäkringar

Som arbetsgivare har du gjort ett aktivt val att ge dina anställda trygghet i form av pension- och avtalsförsäkringar genom kollektivavtalet. De kollektivavtalade försäkringarna kompletterar den allmänna pensionen och ger dina anställda ett extra försäkringsskydd. Det är en förmån för den anställde och stärker ditt företags attraktionskraft som arbetsgivare.

Försäkringarna behöver anpassas efter ditt företags behov därför är det avgörande att du som arbetsgivare med jämna mellanrum kontrollerar att du lämnat korrekta uppgifter till försäkringsbolaget. Det gäller exempelvis antal anställda och arbetsområden.  

Okunskap
Informera dina anställda om vilka förmåner de har, som försäkringar och pensionslösningar som de har genom att vara anställd i ditt företag. Sätt av tid för detta på kommande personalmöte eller medarbetarsamtal.

Olika försäkringsbolag
De kollektivavtalade försäkringarna för arbetare tecknas hos Fora och för tjänstemän hos både Fora och Collectum.

Klicka här för att komma till vår landningssida hos FINFA