Program & IT

  • Plåt & Ventföretagen har avtal med Abax, Visma Commerce, Produktblad Direkt och F-Secure. Avtalet med Visma Commerce gäller offentliga upphandlingar. Produktblad Direkt tillhandahåller internetbaserade programvaror och F-Secure har produkter arbetar skadeförebyggande och övervakar ditt företags it-miljö, bland annat datorer, mobiltelefoner, surfplattor och servrar.

    Klicka på länkarna tll höger för att läsa mer om avtalen.