2023-09-21

BankID-inloggning på hemsidan

Den 22 september lanserade vi BankID-inloggning här på förbundets hemsida. Det innebär att flera personer på samma företag kan ha egna inloggningar till hemsidan. Vi hoppas att det här underlättar för dig som medlem att ta del av informationen på hemsida.

Hur loggar du in med BankID?

Du når BankID-inloggningen på sidan Logga in. Klicka sedan på rutan "Logga in med BankID".

Du behöver vara inlagd som kontaktperson i vårt medlemssystem Tellus för att kunna logga in med BankID. Detta för att vi ska kunna verifiera att du är behörig att logga in på vår hemsida.

Första gången som du loggar in med BankID kommer du att få ett mejl där du får bekräfta att du är du.

Om du provar att logga in med BankID och du får ett meddelande om att du inte finns i vårt system så får du gärna kontakta oss så ser vi till att du läggs in som kontaktperson. Du hittar kontaktuppgifter längre ner.

Redigera företagsuppgifter

I dag lanserar vi även en funktion där du kan redigera vissa kontaktuppgifter till ditt företag. De redigerade uppgifterna förs automatiskt över till vårt medlemssystem Tellus.

Uppgifter som du kan redigera är att:

  • lägga till och ta bort kontaktpersoner
  • uppdatera företagets postadress

Detta gör du på sidan Redigera företagsuppgifter som du hittar i Medlemsportalen.

Du måste vara inloggad här på hemsidan för att komma åt detta.

Användarnamn och lösenord

Du kommer även i fortsättningen att kunna logga in på vår hemsida med användarnamn och lösenord. Användarnamnet är ditt företags organisationsnummer (xxxxxx-xxxx).

Om du har glömt ditt lösenord kan du klicka på Glömt lösenord eller kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Kontakta oss

Nikita Zabzine, administratör: 08-762 73 52, nikita.zabzine@pvforetagen.se

Sofia Wahlgren, vikarierande kommunikatör: 08-762 75 94, sofia.wahlgren@pvforetagen.se

Vi hoppas att det här kommer underlätta för dig!