2021-05-07

Smittspridning och ventilation

Arbetsmiljöverket har publicerat information om smittspridning och ventilation. 

De skriver bland annat att om flera personer vistas i en liten lokal ökar risken för smittspridning. Arbetsgivaren måste därför göra en riskbedömning av hela arbetsplatsen. Det ska gå att hålla avstånd och ventilationen ska leva upp till kraven. Bostäders ventilation är dock inte tillräcklig för att kunna föra bort smittämnen.

På Arbetsmiljöverkets hemsida hittar du exempelvis information om:

  • hur man minskar risken för smittspridning i ett rum 
  • att arbetsgivaren ska göra riskbedömingar av arbetsplatsen
  • hur arbet bör genomföras i någon annans hem
  • hur arbetsplatsen bör ventileras
  • hur coronaviruset sprids

Information om att andningsskydd kan behövas vid arbete i någon annans hem

Mer information på Arbetsmiljöverkets hemsida