Om oss

Plåt & Ventföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för plåtslageri, ventilation och stål- & lättbyggnad. Vi representerar cirka 1 000 medlemsföretag med runt 10 000 anställda. Organisationen är en del av Svenskt Näringsliv.

Plåt & Ventföretagens mål är lönsamma medlemsföretag med kompetent personal, och att vi genom detta blir ett ännu attraktivare branschförbund som därmed kan rekrytera ännu fler medlemmar. Vi arbetar bland annat för att stötta våra medlemmar i arbetsgivarfrågor, tvister eller avtalsfrågor men även för att utveckla och främja återväxt i branschen.

Ett medlemskap i Plåt & Ventföretagen inkluderar ett medlemskap i Svenskt Näringsliv

Plåt & Ventföretagen har valt att vara en del av Svenskt Näringsliv - tillsammans med 48 medlemsorganisationer är vi den ledande företagar-organisationen i Sverige. Ett medlemskap hos oss innebär att ditt företag även är medlem i Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringslivs ansvar är att driva frågor som är viktiga för alla företag oavsett bransch. Det handlar bland annat om minskat regelkrångel, skatter, kompetensförsörjning, energi, infrastruktur och ett bra företagsklimat i hela landet. Bra företagsklimat, framgångsrika företag och därmed trygga jobb – det är viktigt för oss alla oavsett bransch.

Svenskt Näringsliv arbete har bred förankring både nationellt och lokalt via 21 regioner. Svenskt Näringsliv finns också på plats i Bryssel för att påverka beslutsfattare och bevaka viktiga beslut som fattas inom EU.

Vår gemensamma samverkan med en bred expertkunskap gör oss till en stark kraft på den svenska arbetsmarknaden. Vi är en tung motpart till de fackliga organisationerna i avtalsrörelserna vilket gynnar de företag som är våra medlemmar. Att vi tillsammans har valt att vara en del av Svenskt Näringsliv gör det också möjligt att erbjuda mycket förmånliga pensions- och försäkringslösningar till våra medlemmar.

Läs mer om Svenskt Näringslivs arbete här: www.svensktnaringsliv.se/medlem/

Mission

Vi skapar medlemsnytta genom att ge våra medlemmar de främsta verktygen och de bästa nätverken så att de kan nå ett lönsamt, tryggt och hållbart företagande

Vi arbetar aktivt för att synliggöra och utveckla våra branscher samt säkra tillväxten

Vision

Våra medlemmar ska vara de bästa arbetsgivarna och de mest lönsamma företagen

Historia

Plåt & Ventföretagen, eller Sveriges Bleck & Plåtslageriernas arbetsgifvareförbund som det hette från början, bildades år 1900. Tanken med förbundet var, enligt de första stadgarna, att ledamöterna genom sammankomster skulle lära känna varandra och utbyta tankar. På så sätt skulle man verka ”till ömsesidig nytta för organisationen i sin helhet”. Huvudsyftet var och är fortfarande att ge förbundets medlemsföretag bästa möjliga service.