Om oss

Plåt & Ventföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation och medlem i Svenskt Näringsliv.

Vi har över 950 medlemsföretag inom byggplåtslageri, ventilation samt stål och lättbyggnad. Plåt & Ventföretagens mål är lönsamma medlemsföretag med kompetent personal, och att vi genom detta blir ett ännu attraktivare branschförbund som därmed kan rekrytera ännu fler medlemmar. Vi arbetar bland annat för att stötta våra medlemmar i arbetsgivarfrågor, tvister eller avtalsfrågor men även för att utveckla och främja återväxt i branschen.

Ett medlemskap i Plåt & Ventföretagen inkluderar ett medlemskap i Svenskt Näringsliv
Plåt & Ventföretagen har valt att vara en del av Svenskt Näringsliv - tillsammans med 49 medlemsorganisationer är vi den ledande företagar-organisationen i Sverige. Ett medlemskap hos oss innebär att ditt företag även är medlemsföretag i Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringslivs ansvar är att driva frågor som är viktiga för alla företag oavsett bransch. Det handlar bland annat om minskat regelkrångel, skatter, kompetensförsörjning, energi, infrastruktur och ett bra företagsklimat i hela landet. Bra företagsklimat, framgångsrika företag och därmed trygga jobb – det är viktigt för oss alla oavsett bransch.

Svenskt Näringsliv arbete har bred förankring både nationellt och lokalt via 21 regioner. Svenskt Näringsliv finns också på plats i Bryssel för att påverka beslutsfattare och bevaka viktiga beslut som fattas inom EU.

Vår gemensamma samverkan med en bred expertkunskap gör oss till en stark kraft på den svenska arbetsmarknaden. Vi är en tung motpart till de fackliga organisationerna i avtalsrörelserna vilket gynnar de företag som är våra medlemmar. Att vi tillsammans har valt att vara en del av Svenskt Näringsliv gör det också möjligt att erbjuda mycket förmånliga pensions- och försäkringslösningar till våra medlemmar.

Läs mer om Svenskt Näringslivs arbete här: www.svensktnaringsliv.se/medlem/

Affärsidé

Plåt & Ventföretagen erbjuder medlemsföretag rådgivning, avtal och utbildning. Vi arbetar aktivt för att synliggöra våra branscher samt ge ett tryggare företagande. Vi verkar för att driva utvecklingen och säkra tillväxten i våra branscher.

Mission

Aktivt synliggöra våra branscher samt ge ett tryggare företagande.

Vision

Genom medlemsnyttan blir vi det självklara valet. Alla företag verksamma inom våra branscher, ska och vill vara våra medlemmar.

Historia

Plåt & Ventföretagen, eller Sveriges Bleck & Plåtslageriernas arbetsgifvareförbund som det hette från början, bildades år 1900. Tanken med förbundet var, enligt de första stadgarna, att ledamöterna genom sammankomster skulle lära känna varandra och utbyta tankar. På så sätt skulle man verka ”till ömsesidig nytta för organisationen i sin helhet”. Huvudsyftet var och är fortfarande att ge förbundets medlemsföretag bästa möjliga service.