Remissvar

Genom att svara på remisser utifrån våra medlemsföretags perspektiv påverkar vi beslut på både myndighet- och regeringsnivå. Här kan du läsa våra remissvar.

Remissvar AMA VVS & Kyla 19

Remissvar på Bokverts förslag till ändring i "Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:16) om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter, OVK,"
Diarienummer: 2056/2017
Remissvar 2056/2017 2017-11-03

Remissvar på Boverkets förslag på ”Dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnation”.
Diarienummer: N2015-08935-PUB
Remissvar N2015-08935-PUB 2016-08-30

Svarsfil till remiss. Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning.
Dinarienummer:1694/2016
Remissvar 1694/2016 2016-08-21

Remissvar på Ds 2014:7 gällande minskat svartarbete inom byggbranschen.
Diarienummer: Fi2013/207
Remissvar Ds 2014:7 2014-04-09

Remissvar till Boverket gällande förändringar i BBR avsnitt 8:24 Taksäkerhet.
Diarienummer: 1201-419/2012
Remissvar BBR 2013 2012-10-17

Remissvar till Boverket angående nya brandskyddsregler.
Diarienummer: 1239-4550/2006
Boverket - Imkanal.pdf 2010-09-30

Remissvar till Skolverket angående VVS- och fastighetsprogrammet.
Diarienummer: 100816
Skolverket VVS.pdf 2010-08-16

Remissvar till Skolverket angående Bygg- och anläggningsprogrammet.
Diarienummer: 100816
Skolverket Bygg.pdf 2010-08-16

Via Taksäkerhetskommitén lämnade PLR ett remissvar till Miljödepartementet angående Boverkets rapport BETSI, beträffande byggnaders tekniska utformning m.m. Rapporten berör taksäkerhet.
Diarienummer: M2009/3308/H.
Miljödepartementet BETSI.pdf 2009-11-27

Remissvar till Utbildningsdepartemetet angående En hållbar Lärarutbildning och Yrkeskunnande - en likvärdig sökväg till lärareutbildning mot yrkesämnen.
Diarienummer: U2008/7973/UH, U2008/8277/UH.
Utbildningsdepartementet.pdf 2009-03-27

Remissvar till Finansdepartementet angående införande av ROT-avdrag.
Diarienummer: FI2009/346
Finansdepartementet ROT.pdf 2009-02-05

Remissvar till Näringdsdepartementet angående energieffektiviseringsutredningen (SOU 208:25, SOU 2008-110). 
Diarienummer: N2008/2573/E
Näringsdepartementet.pdf 2009-01-30

Remissvar till Boverket angående OVK.
Diarienummer:1261-4444/2008
Boverket OVK.pdf 2009-01-23

Kompletterande synpunkter angående energieffektiviseringsutredningen.
Diarienummer: M 2006:06
Näringsdepartementet.pdf 2008-09-08

Remissvar angående Framtidsvägen - en reformerad gymnasieskola.
Diarienummer: SOU 2008:27
Utbildningsdepartementet.pdf 2008-08-27

Remissvar angående energieffektiviseringsutredningen.
Diarienummer: M 2006:06
Näringsdepartementet.pdf 2008-08-25